Musica de Valencia

Himno oficial de la Comunidad Valenciana

Letra en: Valenciano

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans vingau.  
¡Ja en el taller i en el camp remoregen càntics d'amor, himnes de pau!.
 ¡Pas a la Regió
que avança en marcha triomfal!
Per a Tú la vega envia
la riquessa que atresora i es la veu de l'aigua càntic d'alegria
acordat al ritme de guitarra mora.
Paladins de l'Art t'ofrenen
ses victòries gegantines i als teus peus, Sultana tons jardins estenen
un tapiç de murta (1) i de roses fines.
Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes pengen les arracades (2)
baix les arcades de les palmeres.
Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressó notes de nostra albada (3)
canten les glòries de la Regió.
Valencians: en peu alcem-nos
que nostra veu
la llum salude
d'un sol novell.
Per a ofrenar noves glòries a Espanya tots a una veu, germans vingau.  
¡Ja en el taller i en el camp remoregen càntics d'amor, himnes de pau!
¡Flamege en l'aire
nostra Senyera!
¡Glòria a la Pàtria! ¡Visca València!
¡Vixca! ¡Vixca! ¡Vixca!

Letra en: Español

Para ofrendar nuevas glorias a España
todos a una voz, hermanos venid.
¡Ya en el taller y en el campo resuenan
cantos de amor, himnos de paz!
 ¡Paso a la Región
que avanza en marcha triunfal!
Para ti la Vega envía la riqueza que atesora y es la voz del agua canto de alegría acordado al ritmo de guitarra mora.
Paladines del arte te ofrecen
sus victorias gigantescas,
y a tus pies, Sultana, tus jardines extienden
 un tapiz de mirto (1) y rosas finas.
Brindan frutas doradas los paraísos de las riberas;
cuelgan pendientes
bajo los arcos de las palmeras.
Suena, la voz amada
y en potentísimo vibrante eco notas de nuestra alborada
cantan las glorias de la Región.
Valencianos, alcémonos en pie.
Que nuestra voz la luz salude
de un nuevo sol.
Para ofrecer nuevas glorias a España todos a una voz, hermanos venid.
¡ Ya en el taller y en el campo susurran cantos de amor, himnos de paz!
 ¡Ondee en el aire
nuestra Bandera!
¡Gloria a la Patria!
¡Viva Valencia!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

Otras músicas valencianas.Comarca Rural Nostra Taula