Musica Valenciana.Himno oficial de la Comunidad Valenciana


Valenciano

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans vingau.  
¡Ja en el taller i en el camp remoregen càntics d'amor, himnes de pau!. 
 ¡Pas a la Regió 
que avança en marcha triomfal! 
Per a Tú la vega envia 
la riquessa que atresora i es la veu de l'aigua càntic d'alegria 
acordat al ritme de guitarra mora. 
Paladins de l'Art t'ofrenen 
ses victòries gegantines i als teus peus, Sultana tons jardins estenen 
un tapiç de murta (1) i de roses fines. 
Brinden fruites daurades 
els paradisos de les riberes pengen les arracades (2)
baix les arcades de les palmeres. 
Sona la veu amada 
i en potentíssim, vibrant ressó notes de nostra albada (3)
canten les glòries de la Regió. 
Valencians: en peu alcem-nos 
que nostra veu 
la llum salude 
d'un sol novell. 
Per a ofrenar noves glòries a Espanya tots a una veu, germans vingau.  
¡Ja en el taller i en el camp remoregen càntics d'amor, himnes de pau! 
¡Flamege en l'aire 
nostra Senyera! 
¡Glòria a la Pàtria! ¡Visca València! 
¡Vixca! ¡Vixca! ¡Vixca!

Español

Para ofrendar nuevas glorias a España
todos a una voz, hermanos venid. 
¡Ya en el taller y en el campo resuenan 
cantos de amor, himnos de paz! 
 ¡Paso a la Región 
que avanza en marcha triunfal! 
Para ti la Vega envía la riqueza que atesora y es la voz del agua canto de alegría acordado al ritmo de guitarra mora. 
Paladines del arte te ofrecen 
sus victorias gigantescas,
y a tus pies, Sultana, tus jardines extienden 
 un tapiz de mirto (1) y rosas finas. 
Brindan frutas doradas los paraísos de las riberas; 
cuelgan pendientes 
bajo los arcos de las palmeras. 
Suena, la voz amada 
y en potentísimo vibrante eco notas de nuestra alborada 
cantan las glorias de la Región. 
Valencianos, alcémonos en pie. 
Que nuestra voz la luz salude 
de un nuevo sol. 
Para ofrecer nuevas glorias a España todos a una voz, hermanos venid. 
¡ Ya en el taller y en el campo susurran cantos de amor, himnos de paz! 
 ¡Ondee en el aire 
nuestra Bandera! 
¡Gloria a la Patria! 
¡Viva Valencia! 
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!