Musica Valenciana.La xata melindrera


Valenciano

La xata melindrera 
vuit, nou, deu 
com és tan fina 
trico trico trau 
com és tan fina lairó 
se'n va a Benifaió lairó. 

Es pinta els colorets 
vuit, nou, deu 
amb gasolina 
trico trico trau 
amb gasolina lairó 
lairó lairó lairó lairó 

L'alcalde de Sollana 
vuit, nou, deu 
té una burra 
trico trico trau 
té una burra lairó 
vestida en camisó lairó. 

Que es menja les garrofes 
vuit, nou, deu 
en coca fina 
trico trico trau 
en coca fina lairó 
tomaca i pimentó lairó.

Español

La chata melindrosa
ocho, nueve, diez
como es tan fina
trico* trico, saca
como es tan fina lairó*
se vá a Benifaió lairó

Se pinta los coloretes
ocho, nueve, diez
con gasolina
trico trico, saca
con gasolina lairó
lairó lairó lairó lairó

El alcande de Sollana
ocho, nueve, diez
tiene una burra
trico trico, saca
tiene una burra lairó
vestida con camisón lairó

Que se come las algarrobas
ocho, nueve, diez
en coca fina
trico trico, saca
en coca fina lairó
tomate y pimiento lairó.