Musica Valenciana.El tranvia de Catarrotja


Valenciano

El tranvia de Catarroja 
era una cosa especial 
el matí eixia de València 
de vesprada arribava a Albal.

La cucaratxa, la cucaratxa 
a tots ens fa recordar 
aquell tramvia de Catarroja 
que arribava sempre tard. 

Ells llegien novel·letes 
i elles feien calcetí 
Si tancaves les finestres 
t'ofegaves allí dins. 

La cucaratxa...

Si arribava un dia a l'hora 
on s'havia de creuar 
havies d'esperar l'altre 
que sempre duia retard. 

La cucaratxa...

Uns volien troleibusos 
i això no va poder ser 
i posaren autobusos 
i quedaren tots contents. 

La cucaratxa, la cucaratxa 
a tots ens fa recordar 
aquell tramvia de Catarroja 
que arribava sempre tard.

Español

El tranvía de Catarroja
era una cosa especial
por la mañana salía de València
por la tarde llegaba a Albal.

La cucaracha, la cucaracha
a todos nos hace recordar
aquel tranvía de Catarroja
que llegaba siempre tarde.

Ellos leían novelitas
y ellas hacían calcetín
si cerrabas las ventanas
te ahogabas allí dentro.

Si llegaba un día a la hora
donde se tenía que cruzar
tenías que esperar al otro
que siempre llevaba retraso.

Unos querían trolebuses
y eso no pudo ser
y pusieron autobuses
y quedaron todos contentos

La cucaracha, la cucaracha
a todos nos hace recordar
aquel tranvía de Catarroja
que llegaba siempre tarde.