Musica de Valencia

Castellón: Rotyo i canya

Letra en: Valenciano

No m'el encendràs el tio per detràs (1)
Anem anem, seguim tots a la processó
Seguiu avant, no vos deixeu cap rosegó
farem traguet a Sant Roc,
matarem lo cuc allí,
i després que dirá i després que dirá
que no som d'ací
Anem anem
Seguim tots a la processó
Seguiu avant, no vos deixeu cap rosegó
farem traguet a Sant Roc,
matarem lo cuc allí,
cantarem altres cançons i ballarem,
la tarara si, tarara no.
Roda i cavila a qui demanes,
trenca't les cames, busca qui te dixe dinés.
Paga el trimestre al propietari
de lo contrari,
se pert molt més, se pert molt més
Som de Castelló !!!
la la ra la la la la la la ra la la la
Xorrocotxoc, bresquillera i albercoc.
mon pare no té nas
Xorrocotxoc, barriguera i corretxot.
mon pare no té nas
ma mare és xata, ma mare és xata,
Amb la canya pel camí tots anirem
i de rotllos també mos assesiarem
Tombatossals
menjarem confits i dolç torró
i a l'ermita pujarem
El tio Pep se'n va l'horta
Ole, pum!


Letra en: Español

No me lo encenderás por detrás
Vamos, vamos, sigamos todos a la procesión
Seguir adelante, no os dejéis ningún rosegó
Tomaremos un traguito en San Roque
mataremos el gusanillo allí
i después que dirá y después que dirá
que no somos de aquí
Vamos Vamos
Sigamos todos a la procesión
Seguir adelante, no os dejéis ningún rosegó
Tomaremos un traguito en San Roque
mataremos el gusanillo allí
Cantaremos otras canciones y bailaremos
la tarara si, la tarara no (2)
Rueda y piensa a quien pides
rómpete las piernas, busca a quien te deje dinero
Paga el trimestre al propietario
de lo contrario
se pierde mucho más.
Somos de Castellón!!!
la la ra la la la la la la ra la la la
Xorrocotxoc, melocotonero y albaricoque
mi padre no tiene nariz (3)
Xorrocotxoc, Barriguera (7) y corretxot (8).
Mi padre no tiene nariz
mi madre es chata, mi madre es chata
Con la caña por el camino todos iremos
y de rollos (4) también nos saciaremos.
Tumbacolinas
comeremos confites y dulce turrón
y a la ermita subiremos
El tio Pepe se va a la huerta (5)
Ole, pum!

Otras músicas valencianas.


Comarca Rural Futuro imperfecto Nostra Taula

Ver:30/4